Velkommen til Victoria siden.

Webmaster Niels Ole Hald
Kildevej 7 Vejrumbro
8830 Tjele
Mobil: 20325542
mail: victoriaklubdanmark@gmail.com

Indkommende forslag

Published by ole 16. April 2021 in Træf

Til Victoriaklubben, den 1 april 2021.

 

Til punktet på dagsordenen: Behandling af indkomne forslag.

Viser det sig på generalforsamlingen at der ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, stiller vi forslag om at der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor det endeligt skal besluttes om Victoria Klubben skal nedlægges.

 

Forslagsstillere;:  Peter Mejlby og Niels Ole Hald