Velkommen til Victoria siden.

Webmaster Niels Ole Hald
Kildevej 7 Vejrumbro
8830 Tjele
Mobil: 20325542
mail: victoriaklubdanmark@gmail.com

Ekstra ordinær generalforsamling

Published by ole 15. April 2019 in Uncategorized

Ekstra  ordinær generalforsamling den 26-05-2019 i Victoriaklubben


Hos:

Jens Kristian Nielsen
Friggsvej 6
8800 Viborg

Generalforsamling starter klokken 9.

 

Efter generalforsamlingen er der kaffe og træf, hvorefter vi køre en lille tur med et par interresante ophold undervejs! Så husk at komme i god tid.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent,
  2. Valg af protokolfører,
  3. Fremlæggelse Indkomne forslag fra den ordinær generalforsamling,

 

Husk tilmelding er nødvendig!!!

Du kan tilmelde dig til.

Jens Kristian på følgende muligheder.

Mobil: 23927482.
Mail: jens-kristian@friggsvej.dk.

Håber vi alle må få en god dag.

Med Venlig Hilsen.

Formanden.
Niels Ole Hald

 

Indekommende forslag til generalforsamling

Published by ole 23. March 2019 in Uncategorized

Forslag til ændring af vedtægterne.

§5

Tilføjes:

Indkommende forslag skal være skriftlig, og de skal være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen.

§5

Tilføjes:

Indkommende forslag skal udsendes til medlemmer senest en uge
før generalforsamlingen.

§7

Tilføjes:

Betaling skal være foretaget inden den 01.03.----

§8

Tilføjes:

Generalforsamlingen afholdes i marts måned.

§8

Tilføjes:

Ved opløsning af klubben, skal der indkaldes til ekstraordinær                                        generalforsamling og af de fremmødte skal ¾ stemme for en                                        opløsning.

§8

Tilføjes:

Hvis klubben besluttes opløst, skal de værdier der er tilstedet, fordeles                  ligeligt mellem de på dagen værende medlemmer af klubben.                                           

Viborg den 16-02-2019